Mgr. Ľubica Matuščinová

psychologička

Jednoodborové magisterské štúdium psychológie som ukončila v roku 2009 na Univerzite sv. Cyrila a Metoda  v Trnave. Od roku 2010 pracujem ako psychologička v detskom domove, ktorý sa špecializuje na prácu s deťmi s výchovnými problémami.  Venujem sa hrovej terapii, terapii zameranej na vzťahovú väzbu, diagnostike a poradenstvu.

Absolvovala som vzdelávanie a konferencie v problematike detí vyrastajúcich mimo biologickej rodiny,  v oblasti psychodiagnostických techník, kurz Autogénneho tréningu I., II. – vyšší stupeň. Okrem iného som absolvovala tréning Identifikácia obetí obchodovania s ľuďmi,  vzdelávanie v kognitívne behaviorálnych prístupoch v poradenskej praxi a ich využitie u detí a adolescentov s vývinovými poruchami učenia a reči a s poruchami správania, My Backpack. V roku 2017 som ukončila výcvikový program „Rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu“ a v roku 2018 som ukončila výcvikový program „Terapia hrou a filiálna terapia“.

Kontakt: lubica.matuscinova@gmail.com, Dubnica nad Váhom