Mgr. Lenka Hlavenková

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave – ukončenie štúdia r. 2010. Následne som nastúpila ako psychológ do Detského domova, kde som mala možnosť zoznámiť sa s náročnou prácou s traumatizovanými deťmi. 10 rokov pracujem ako psychológ Centra špeciálno-pedagogického poradenstva, kde sa venujem diagnostike, poradenstvu a intervenciám deťom so zdravotným znevýhodnením – mentálnym postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom, viacnásobným postihnutím a pod. Aktuálne som sa rozhodla uberať viac terapeutickým smerom a snažím sa vo svojej práci využívať prístupy hrovej a filiálnej terapie, ako i rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby.

Pôsobenie: CŠPP Senica

Kontakt: 0948 526 513