Mgr. et Mgr. Lívia Győry

psychologička

Vyštudovala som pedagogiku primárneho vzdelávania a následne aj jednoodborovú všeobecnú psychológiu. Od roku 2020 pôsobím v Centre pre deti a rodiny v Dunajskej Strede, ako psychológ.
Venujem sa deťom traumatizovaným, zanedbávaným a taktiež aj deťom špecifickými potrebami od 0 do 18 rokov. Pôsobím v procese skupinovej prípravy žiadateľov na výkon profesionálneho rodiča a prípravy vychovávateľov na výkon povolania v CDR.
Vedomosti z absolvovaných školení a výcvikov ma inšpirovali a obohatili o zručnosti, ktoré využívam pri aktuálnom terapeutickom vedení detí a ich rodín.

  • Absolvent výcviku Rodinnej terapie a terapie zameranej na vzťahovú väzbu v Martine
  • Frekventant výcviku v relaxačnej a symbolickej psychoterapii (Maďarsko – Győr)
  • Frekventant výcviku v terapii zameranej na emócie pre páry (eft-c)
  • Frekventant výcviku v terapii zameranej na emócie pre rodiny (efst)
  • Frekventant inovačného vzdelávania – podpora detí s ADHD/ADD pohľadom senzorických stratégií

Pôsobenie: Dunajská Streda

Kontakt: +421 903 787 860,  liviagyory@gmail.com