Mgr. Darina Mikuličová

psychologička

V roku 2008 som ukončila štúdium jednoodborovej psychológie na Univerzite sv. Cyrila a Metóda. Aktuálne pôsobím v CPP, kde sa venujem  preventívnej a intervenčnej práci so skupinami, vediem  podpornú mládežníckou skupinou. V rámci individuálnej starostlivosti sprevádzam deti a rodiny v náročných životných obdobiach. Najčastejšie témy, s ktorými sa na mňa klienti a klientky obracajú sú emočné a výchovné ťažkosti, problémy v správaní a sebapoškodzovanie. Pri svojej práci aktuálne najviac využívam nadobudnuté vedomosti a zručnosti z absolvovaného vzdelávania  v  Rodinnej  a individuálnej terapii zameranej na vzťahovú väzbu.

Pôsobenie: Bratislava
Kontakt: mikulicova.prevenciaba4@gmail.com