Potvrdenie o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie

Potvrdenie o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie