Do našej širokej ponuky služieb sme zaradili dva nové semináre pre rodičov a odborníkov. Tešíme sa na spoločné stretnutie s Vami.