Mgr. Katarína Kajková

terapeutka

Na Katolíckej Univerzite v Ružomberku som študovala odbor špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých. Hneď po získaní bakalárskeho titulu v roku 2008 som sa zamestnala v detskom domove, kde som pracovala ako vychovávateľka. Pracovala som s rôznymi deťmi na rôznych skupinách- deti s poruchami správania, s autizmom, s ADHD, s mentálnym postihnutím, s intaktnými deťmi. Všetky tieto deti mali niečo spoločné- boli opustené, zažili viacero traumatizujúcich udalosti a mali narušenú vzťahovú väzbu.

Tu vznikol môj záujem preskúmať a hlbšie sa ponoriť do tejto problematiky. Ako zamestnanec detského domova som absolvovala viacero školení a seminárov . Po ukončení magisterského štúdia v roku 2010 som nastúpila na pozíciu odborného zamestnanca a tým sa mi otvoril priestor pre individuálnu prácu s deťmi. V rokoch 2014-2015 som absolvovala výcvik nedirektívnej terapie hrou v Inštitúte terapie hrou v Bratislave, ktorý dal mojej práci úplne nový rozmer. Neskôr som sa stala mamou dvoch detí, čo mi úplne do hĺbky ukázalo, ako veľmi dôležité je obdobie ranného detstva a aké to môže byť v rôznych chvíľach nielen úžasné,ale aj ťažké a náročné. S týmto pochopením v Inštitúte rodinnej terapie ponúkam pre rodičov filiálnu terapiu pre zlepšenie rodičovských zručnosti, pre lepšie napojene sa na dieťa a jeho emocionálne prežívanie. Tiež ponúkam rodičom sprevádzanie dieťaťa v terapii hrou pri prežívaní náročných chvíľ.

Kontakt:  rodinnaterapia@gmail.com