Dátum vzdelávania
11.09.2023 a 11.10.2023
Názov vzdelávania
VYUŽITIE PROJEKTÍVNYCH TERAPEUTICKÝCH NÁSTROJOV PRI PRÁCI S DEŤMI
Dátum vzdelávania
25.09.2023
Názov vzdelávania
PRÁCA S PÁROM V KONFLIKTE.
Dátum vzdelávania
16.05.2023
Názov vzdelávania
DIEŤA S PROBLÉMOVÝM SPRÁVANÍM V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ – ONLINE
Dátum vzdelávania
18.04.2023
Názov vzdelávania
VYUŽITIE PROJEKTÍVNYCH TERAPEUTICKÝCH NÁSTROJOV PRI PRÁCI S DEŤMI
Dátum vzdelávania
03.04.2023 a 08.05.2023
Názov vzdelávania
MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VZŤAHOVEJ VAZBY – ONLINE
Dátum vzdelávania
28.02.2023
Názov vzdelávania
DIEŤA A RODINA V ROZVODE
Dátum vzdelávania
02.02 a 15.02.2022, 23.12.2022 a 28.06.2023
Názov vzdelávania
TERAPIA HROU A FILIÁLNA TERAPIA – VÝCVIKOVÝ PROGRAM V ROZSAHU 112 HODÍN
Dátum vzdelávania
04.-05.10.2021 a 02.-03.11.2021
Názov vzdelávania
MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VZŤAHOVEJ VAZBY – ONLINE
11.10.2021, 02.11.2021 a 13.06.2022
VYUŽITIE INOVATÍVNYCH PRÍSTUPOV PRI DEŤOCH A ŽIAKOCH – Jednodňové semináre pre odborníkov – ONLINE
2021
TERAPIA HROU A FILIÁLNA TERAPIA – VÝCVIKOVÝ PROGRAM V ROZSAHU 112 HODÍN
04.05.2022
VYUŽITIE PROJEKTÍVNYCH TERAPEUTICKÝCH NÁSTROJOV PRI PRÁCI S DEŤMI
22.06.2022
DIEŤA A RODINA V ROZVODE