Dátum vzdelávania
04.-05.10.2021 a 02.-03.11.2021
Názov vzdelávania
MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VZŤAHOVEJ VAZBY – ONLINE
11.10.2021, 02.11.2021 a 13.06.2022
VYUŽITIE INOVATÍVNYCH PRÍSTUPOV PRI DEŤOCH A ŽIAKOCH – Jednodňové semináre pre odborníkov – ONLINE
2021
TERAPIA HROU A FILIÁLNA TERAPIA – VÝCVIKOVÝ PROGRAM V ROZSAHU 112 HODÍN
04.05.2022
VYUŽITIE PROJEKTÍVNYCH TERAPEUTICKÝCH NÁSTROJOV PRI PRÁCI S DEŤMI
22.06.2022
DIEŤA A RODINA V ROZVODE