Mgr. Simona Nazadová

Vyštudovala som špeciálnu pedagogiku na Prešovskej univerzite v Prešove. V rámci praxe mám skúsenosti s prácou v rôznych typoch zariadení, ako reedukačné centrum, centrum sociálnych služieb a špeciálne školy. Pracujem v Centre pre deti a rodiny v Košiciach ako špeciálny pedagóg, zameriavam sa na prácu s mentálne postihnutými deťmi, s deťmi s poruchami správania a s poruchami pozornosti ako aj s marginalizovanými skupinami. Absolvovala som  rôzne odborné výcviky a vzdelávania na zlepšenie mojej práce a prístupu v terapiách ako takých.  Na Inštitúte Terra Therapeutica v Bratislave som absolvovala výcvik v arteterapii. V súčasnosti prechádzam výcvikom v Kognitívno- behaviorálnej terapie v Liptovskom Mikuláši, absolvovala som kurz terapeutických kariet a výcvik hrovej a filiálnej terapie v Martine.

Pôsobenie: Košice

Kontakt: 0915 830 740