PhDr. Zuzana Polťáková, PhD.

Štúdium psychológie som ukončila v roku 2004 na UCM v Trnave. Už počas štúdia som začala pracovať v ambulancii klinickej psychológie, neskôr som pôsobila i v oblasti personálnej, školskej a poradenskej psychológie. V roku 2011 som úspešne obhájila rigoróznu prácu na tému detského temperamentu, v roku 2013 dizertačnú prácu, ktorá sa venovala problematike pracovného stresu a jeho zvládania. Absolvovala som viaceré vzdelávacie semináre a kurzy: Komunikačná bedňa, Práca s telom ako dôležitý nástroj v bazálno – terapeutickom procese s dieťaťom, Možnosti využitia hry v terapeutickej práci s dieťaťom, Familienbrett – rodinná doska, Poruchy príjmu potravy u detí, Rodinná terapia so zameraním na vzťahovú väzbu.

V súčasnosti pracujem ako školská psychologička na SZŠ BESST v Trnave a služby v oblasti poradesntva (individuálne poradenstvo v oblasti výchovy a osobného rozvoja, Terapia hrou, Filiálna terapia a iné) poskytujem i v súkromnej praxi – Abeona poradenstvo v Trnave.

Pôsobenie: Trnava

Kontakt: 0905 328 603, zuzkapoltakova@gmail.com