PhDr.Veronika Krnáčiková

psychologička

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v roku 2015.  V rámci praxe mám skúsenosť  z ambulancie klinickej psychológie, pôsobila som v rámci Referátu poradensko – psychologických služieb, kde som sa venovala sprevádzaniu pestúnskych rodín a ich podpore a pomoci pri zvládaní náročných výchovných ťažkostí s pestúnskymi deťmi.

Aktuálne pôsobím ako psychológ v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici a tiež na skrátený úväzok v Centre pre deti a rodiny – Krízové stredisko, Dom sv.Alžbety v Banskej Bystrici. Venujem sa rodinám, rodičom, deťom s rôznymi ťažkosťami v rôznych životných situáciách. Vo svojej práci pracujem prostredníctvom Terapie hrou, Filiálnej terapie. Absolvovala som viacero vzdelávaní, kurzov a workshopov zameraných na psychodiagnostiku a poradenstvo

Pôsobenie: Banská Bystrica

Kontaktveronika.krnacikova@cpppapbb.sk