PhDr. Martina Slaninková

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na UPJŠ v Košiciach. Od ukončenia štúdia pracujem v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti. V súčasnosti pôsobím ako psychológ v Centre pre deti a rodiny v Košiciach. Absolvovala som viacero vzdelávaní ako napríklad Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami, Využitie projektívnych terapeutických nástrojov pri práci s deťmi a viacero seminárov zameraných na tému náhradnej rodinnej starostlivosti. Ukončila som výcvikový program Terapia hrou a filiálna terapia. V súčasnosti sa vzdelávam vo Výcviku systemickej párovej a rodinnej terapie.

 

Kontakt: 0918 574 959

Pôsobenie: Košice

Centrum pre deti a rodiny Košice – Uralská,

Uralská 1, 040 12 Košice