Mgr. Zuzka Hrivíková

terapeutka

Som psychologička a terapeutka. Vo svojej práci sa snažím zapájať rôzne poradenské a terapeutické princípy, ktoré som si počas svojho štúdia a ďalšej praxe osvojila. Mám za sebou vysokoškolské štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Zažila som si poradenskú a intervenčnú prácu v detskom krízovom zariadení (SOS Dětské vesničky, Praha) i výskumnú psychologickú prácu (Národní ústav duševního zdraví, Klecany), a baví ma tieto dva svety prepájať. Svoje vzdelanie sa snažím naďalej rozširovať prostredníctvom ďalších výcvikov, kurzov a seminárov. Sú mi blízke témy ako podpora duševného zdravia detí v rodine a na školách, duševná pohoda matiek a tehotných žien, súvislosti tela s duševným prežívaním, destigmatizácia duševných problémov.

V rámci inštitútu budem formou filiálnej terapie nápomocná Vám, milí rodičia, ktorí máte potrebu zlepšovať svoje rodičovské zručnosti a chcete sa cítiť vo svojej rodičovskej roli viac kompetentne, pokojne a v lepšom spojení so svojím dietkom. Zároveň môžem sprevádzať Vaše dieťa neľahkými emóciami, náročnými situáciami a preskúmať problémové správanie cez terapiu hrou. Mojím cieľom je byť Vaším sprievodcom na ceste k tomu, aby ste sa v rodine cítili spokojnejšie a pokojnejšie. Pracujem pod supervíziou.

Pôsobenie: Martin

Kontakt: rodinnaterapia@gmail.com