Mgr. Viktória Sinčáková

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od roku 2017 pracujem v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti. Vo svojej práci využívam poznatky a zručnosti z viacerých kurzov, certifikovaných školení, výcvikov, napríklad Terapia hrou a filiálna terapia, Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami, Baum test a ďalších seminárov zameraných na náhradnú rodinnú starostlivosť. Aktuálne som frekventantkou psychoterapeutického výcviku v katatýmne imaginatívnej psychoterapii.

Pôsobenie: Košice

Kontakt: sincakova.viktoria@gmail.com