Mgr. Patrícia Csámpaiová Ballová

psychologička

V roku 2020 som ukončila magisterské štúdium jednoodborovej psychológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Od júla 2020 pracujem ako psychologička v Centre pre deti a rodiny v Nitre. V mojej práci sa venujem najmä traumatizovaným deťom a mladistvým. Súčasťou mojej práce je aj poradenstvo, sprevádzanie a príprava profesionálnych náhradných rodičov.

Vo svojej práci pracujem prostredníctvom Rodinnej terapie a individuálnej terapie zameranej na vzťahovú väzbu. Absolvovala som niekoľko k vzdelávaní, ktoré využívam vo svojej práci s klientmi ako napríklad Rodinnú dosku a terapeutické karty. Taktiež som absolvovala niekoľko kurzov a seminárov zameraných na prácu s detskou kresbou. V súčasnosti som frekventantkou krátkodobého výcviku v Terapii hrou v Bratislave. 

Pôsobenie: Nitra

Kontakt: ballova.patricia@gmail.com