Mgr. Monika Smatanová

psychologička

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Aktuálne pôsobím v súkromnom centre poradenstva a prevencie HELP-DYS Púchov. Venujem sa ako individuálnej, tak i skupinovej práci s detským i mladistvým klientom. V rámci svojej praxe sa zaoberám diagnostikovaním kognitívnych schopností, diagnostike školskej zrelosti, emočných ťažkostí i ťažkostí v správaní.  Absolvovala som viacero vzdelávaní, kurzov a workshopov zameraných na psychodiagnostiku, projektívne metódy, kresbu, poradenstvo, krízovú intervenciu, autogénny tréning, Sandplay, senzorickú terapiu, Hrovú a filiálnu terapiu.

Pôsobenie: Púchov

Kontakt: monika.smatanova7@gmail.com