Mgr. Monika Haraksimová

psychologička

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofickej fakulte v Prešove v roku 1996. Od roku 1996 pôsobím v Centre pre deti a rodiny v Prešove ako psychologička. Venujem sa deťom raného veku, deťom traumatizovaným, zanedbávaným, ťažko zdravotne postihnutým a taktiež ich rodinám v oblasti diagnostiky, poradenstva a sprevádzania. V práci využívam nadobudnuté vedomosti a zručnosti z absolvovaných certifikovaných školení a výcvikov ako je Mníchovská funkčná vývinová diagnostika pre deti od narodenia do troch rokov, Multisenzorický prístup, Bazálna stimulácia, Rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu, Hrová terapia a Filiálna terapia.
Od roku 2010 pôsobím ako lektor PRIDE v procese prípravy žiadateľov na osvojenie, náhradnú rodinnú starostlivosť alebo profesionálne náhradné rodičovstvo a vzdelávaní odborných zamestnancov zameraných na prácu s rodinami a deťmi v náhradnej starostlivosti.

Pôsobenie: Prešov

Kontakt: 0917 106 690, monca70@zoznam.sk

Sídlo: Centrum pre deti a rodiny, Požiarnická 3, Prešov 080 01