Mgr. Michaela Basandová

Deti sú mojou veľkou inšpiráciou a práca s nimi životným naplnením, k čomu sa viaže celé moje doterajšie a verím, že i budúce pracovné smerovanie a pôsobenie.

Som diplomovanou psychologičkou, pedagogyčkou a zakladateľkou občianskeho združenia Hravá psychológia, v rámci ktorého sa zameriavam na prevenciu, podporu a odbornú psychologickú pomoc v oblasti duševného zdravia detí.

Pôsobím tiež v súkromnom zdravotníckom zariadení klinickej psychológie a psychoterapie so zameraním na prácu s detskými klientmi, ale aj ako školský psychológ na základnej škole.

Dvanásť rokov som vykonávala pedagogickú činnosť a pracovala ako lektor unikátneho programu Play Wisely®, ktorého cieľom je podpora a rozvoj kognitívnych schopností a motorických zručností detí.

Som absolventkou špecializačného vzdelávania Terapia hrou, Filiálna terapia, Dieťa a rodina v rozvode a medzinárodného preventívneho programu Druhý krok.

Pôsobenie: Bratislava

Kontakt: +421944 120 690, info@hravapsychologia.sk, www.hravapsychologia.sk