Mgr. Martina Bottová

klinická psychologička, psychoterapeutka, lektorka, supervízorka v sociálnych službách

V psychologickej praxi od roku 1999, certifikovaná psychoterapeutka v Prístupe zameranom na človeka podľa Carla Rogersa. Vo svojej súkromnej praxi sa venujem deťom a dospelým, jednotlivcom, párom a rodinám.

Kontakt: Ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie pre deti a dospelých, Tomášikova 1, 050 01 Revúca

0908 915 958, martina.bottova@gmail.com