Mgr. Lucia Kapustová

psychológ

Štúdium jednoodborovej psychológie som ukončila v roku 2011 na Trnavskej univerzite v Trnave. Počas štúdia som pracovala ako konzultantka na Linke detskej istoty, následne som sa venovala práci s opustenými, zanedbávanými a traumatizovanými deťmi ako psychológ v Detskom domove. Od roku 2013 pôsobím v oblasti poradenskej psychológie v CPP Spišská Nová Ves, kde sa venujem diagnostike, prevencii a intervencii najmä v oblasti emočných ťažkostí a problematického správania detí od 3 rokov do dospelosti. Poradensky pracujem tiež s rodičmi a pedagógmi. V praxi využívam poznatky z absolvovaných odborných vzdelávaní, seminárov a kurzov. Ukončila som krátkodobý 100 hodinový výcvik v relaxačnej psychoterapii. Aktuálne sa terapeuticky venujem sprevádzaniu detí a ich rodičov v procese nedirektívnej terapie hrou a filiálnej terapie.

Kontakt: 0911 010 223 , kapustova.cppsnv@gmail.com
Pôsobenie:
 Centrum poradenstva a prevencie, Letná 66, 052 01 Spišská Nová Ves