Mgr. Gabriela Leskovjanská, PhD.

psychologička

Ukončila som vzdelanie jednoodborovej psychológie na Trnavskej univerzite v Trnave v roku 2001. Od septembra 2001 mi beží prax v oblasti poradenskej psychológie v CPPPaP v Spišskej Novej Vsi, kde pôsobím aj v súčasnom období. Venujem sa deťom od 3 rokov do dospelosti v oblasti diagnostikovania kognitívnych schopností, vývinových porúch učenia, školskej zrelosti, primárne však v oblasti
emočných ťažkostí ako aj ťažkostí v správaní. Ponúkam tiež poradenstvo v oblasti proforient- voľba povolania.

Poskytujem služby v hrovej a filiálnej terapii.

Sídlo: Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Letná 66, 052 01 Spišská Nová Ves

Pôsobenie: Spišská Nová Ves

Kontakt: 0904 571 712