Mgr. Edita Fekiačová

Vyštudovala som psychológiu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Počas štúdia som mala príležitosť pracovať v linke detskej istoty ako konzultantka. Po ukončení štúdia som pracovala v centre pre deti a rodiny, kde som sa primárne venovala podpore a práci s dieťaťom a jeho rodinou so zameraním na predchádzanie a riešenie konfliktných situácií v rodine. V súčasnosti pôsobím v Centre včasnej intervencie v Lučenci. Vo svojej práci sa venujem rodičom a deťom s rôznymi ťažkosťami, najmä deťom s pervazívnymi poruchami, problémovým správaním, poruchami pozornosti, traumatizovaným deťom a poradenskej podpore rodinám a deťom v zvládaní náročného životného obdobia.

V práci využívam Terapiu hrou, Filiálnu terapiu, poznatky zo seminárov a kurzov zameraných na prácu s detskou kresbou, terapeutickými kartami a rodinnou doskou. V súčasnosti som zaradená do výcvikového programu socioterapie.

Pôsobenie: Lučenec

Kontakt: 0907 117 960, editafekiacova1@gmail.com