Mgr. Dominika Dufalová

V roku 2015 som ukončila štúdium jednoodborovej psychológie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Po ukončení univerzity som nastúpila na pozíciu psychológa do Centra pre deti a rodiny Prešov, kde som už počas štúdia absolvovala niekoľko mesačnú prax. V práci sa venujem traumatizovaným deťom, deťom ťažko-zdravotne postihnutým, deťom v profesionálnych náhradných rodinách, ktorým zabezpečujem diagnostiku, poradenstvo, prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť a sprevádzanie. Pri svojej práci využívam multisenzorický prístup, bazálnu stimuláciu, terapiu hrou a filiálnu terapiu.

Pôsobenie: Prešov

Kontakt: 0910109651, dominika.dufalova@centrum.sk

Sídlo: Centrum pre deti a rodiny Prešov, Požiarnická 3, 08001, Prešov