Mgr. Diana Ducká

psychologička

Ukončené vzdelanie jednoodborovej psychológie na Univerzite sv.Cyrila a Metoda v Trnave v roku 2004. Prax v oblasti poradenskej psychológie v CPPPaP. T.č. pôsobím  v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva Trnava, taktiež v Súkromnom centre pedagogicko psycholgického poradenstva a prevencie Trnava.

Prax v rozsahu cca 10 rokov.

Venujem sa deťom od 3 rokov do dospelosti v oblasti diagnostikovania kognitívnych schopností, vývinových porúch učenia, školskej zrelosti, emočných ťažkostí ako aj ťažkostí v správaní. Ponúkam poradenstvo v oblasti proforient- voľba povolania.

Poskytujem služby v hrovej a filiálnej terapii, terapii zameranej na vzťahovú väzbu a rodinnú terapiu.

Tel.kontakt: 0911 526 605

Sídlo: SCŠPP, Sladovnícka 22, Trnava 917 01

Pôsobenie: Trnava