Workshopy – rozširujúce semináre k výcviku Terapia hrou a filiálna terapia

Dieťa s traumou v procese terapie hrou

Seminár je určený pre absolventov výcviku Terapia hrou a filiálna terapia

Anotácia: Integrácia pozitívnych a negatívnych skúseností do nášho nervového systému je zdravý proces, ktorým rastieme. Keď dôjde k akútnej stresovej alebo traumatickej udalosti, toto spracovanie informácií je sabotované našou vlastnou neurobiologickou snahou vyrovnať sa s traumou izoláciou súvisiacich asociácií, obrazov, pocitov a pod. Čím je trauma ťažšia a komplexnejšia, tým je tento proces prepracovanejší  a často vedie až k disociácii. Pri terapii je dôležité odstrániť bloky, aby sa adaptívne informácie dostali do pamäťovej siete. Ide o obnovenie rušivých obrazov, emócií, telesných vnemov a kognícií bez toho, aby zahltili klienta a spôsobili vypnutie systému. Deti využívajú na spracovanie traumatických zážitkov hru. Na tomto workshope sa zoznámime s rôznymi možnosťami integrácie nedirektívnej terapie hrou a nástrojov na spracovanie traumatických zážitkov u detí. Budeme sa venovať:

 • posttraumatickej hre
 • rôznym formám bilaterálnej stimulácie
 • hravým aktivitám na zmenu hypo- a hyper- stavu
 • neurobiologickej sile hry
 • spracovaniu detských traumatických spomienok
 • spracovanie jednorázovej traumy

Poplatok je 180,-€, zahŕňa odmenu pre lektorku, organizačné zabezpečenie vzdelávania, prenájom priestorov. Po zaslaní prihlášky Vám bude vystavená faktúra. Prihláška bude záväzná až po zaplatení poplatku.

Storno podmienky: Pri odhlásení viac ako 60 dní pred začiatkom kurzu je storno poplatok 20% z poplatku za kurz. Poplatok pri odhlásení sa menej ako 60 dní je nevratný a nie je možné si ho (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby) presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín kurzu.  Poplatok slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzu.  Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na Mgr. Moniku Boričovú (0918 933 727).

Kontaktné informácie

Dátum a čas:
05.-06. 11. 2024 (1.deň 09.00 – 16.00, 2.deň 09.00 – 13.00)

Miesto: 

Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Československej armády 3, Martin (budova Informatika v blízkosti polikliniky ZŤS)

Lektorka:
PaedDr. Dušana Priehradná

Prihlásiť sa na seminár  Odoslaním prihlášky sa zaväzujete, že budete uvedené podmienky dodržiavať.


  Súhlasím
  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas s evidovaním a spracovaním vašich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/ 2018 z. z. Text ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV nájdete tu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať na adrese rodinnaterapia@gmail.com

  Ďalšie dostupné semináre

  Senzorická integrácia a jej prienik do práce s deťmi s problémami v správaní, v regulácií emócií, vo vzťahoch, v samoregulácií

  Výcvikový program „Rodinná terapia a individuálna terapia zameraná na vzťahovú väzbu“

  Workshopy – rozširujúce semináre k výcviku Rodinná terapia a individuálna terapia zameraná na vzťahovú väzbu