Využitie projektívnych terapeutických nástrojov pri práci s deťmi

  1. Domovská stránka
  2. Semináre
  3. Využitie projektívnych terapeutických nástrojov pri práci s deťmi

Informácie k semináru

Seminár je určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov, sociálnych pedagógov, vychovávateľov, psychiatrov, pediatrov, pedagógov, rodičov…

Anotácia: Počas seminára sa účastníci oboznámia s jednoduchými a kreatívnymi projektívnymi terapeutickými technikami pre efektívne zapojenie dieťaťa do terapeutického procesu. Zoznámia sa s nápaditými spôsobmi ako s deťmi komunikovať o náročných témach. Seminár obsahuje ukážky aktivít, hračiek, hier, senzorických pomôcok, pomôcok na hranie rolí a pracovných listov, ktoré otvárajú komunikáciu s dieťaťom a pomáhajú pri diskusii týkajúcej sa zistenia jeho názorov, prianí a pocitov.

Seminár je zameraný:

  • zvýšenie kompetencie v oblasti zisťovania názoru dieťaťa inak než rozhovorom (využitie kreatívnych a hravých techniky, na ktoré deti pozitívne reagujú)
  • získanie praktických terapeutických nástrojov pre zisťovanie názorov dieťaťa, ich vyhodnotenie a zohľadnenie v rozhodovacích procesoch
  • na možnosti ako podporiť u detí diskusiu o pocitoch, rodine a o ambíciách do budúcnosti
  • ako vytvoriť priestor na diskusiu o zložitých situáciách, ako počúvať názory dieťaťa a zapojiť ich do rozhodovacích procesov, ktorých sú súčasťou

Poplatok je 230,-€, zahŕňa odmenu pre lektorku, prenájom priestorov, projektívne materiály základné použité počas seminára, pomôcky, coffe break. Cestovné a stravné si hradia účastníci, resp. vysielajúca organizácia.

Seminár je akreditovaný Slovenskou komorou psychológov – 16 kreditmi. V prípade záujmu o kredity SKP sa poplatok zvyšuje o 16,- €.

Počet účastníkov je limitovaný (max.12), o zaradení bude rozhodovať dátum zaplatenia poplatku. Po zaslaní prihlášky Vám bude vystavená faktúra. Prihláška bude záväzná až po zaplatení poplatku.

Storno podmienky: Pri odhlásení viac ako 60 dní pred začiatkom kurzu je storno poplatok 20% z poplatku za kurz. Poplatok pri odhlásení sa menej ako 60 dní je nevratný a nie je možné si ho (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby) presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín kurzu.  Poplatok slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzu.  Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu.

Prihlásiť sa môžete na adrese rodinnaterapia@gmail.com

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na Mgr. Moniku Boričovú (0918 933 727).

Kontaktné informácie

Dátum a čas:

28. – 30. 09. 2020

  • pondelok 09.00 – 16.00
  • utorok 09.00 – 16.00
  • streda 09.00 – 16.00

Miesto:

priestory Inštitútu rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby v Martine – Československej armády 3, Martin 036 01 (v blízkosti Polikliniky ZŤS)

Lektorka:

Mgr. Monika Boričová

Prihlásiť sa na semináráno, mám záujem


Súhlasím so zasielaním ponuky aktuálnych vzdelávacích seminárov Inštitútu rodinnej terapie a so spracovaním osobných údajov za týmto účelom. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať na adrese rodinnaterapia@gmail.com

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas s evidovaním a spracovaním vašich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/ 2018 z. z. Text ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV nájdete tu.

Ďalšie dostupné semináre

VÝCVIKOVÝ PROGRAM „RODINNÁ TERAPIA A TERAPIA ZAMERANÁ NA VZŤAHOVÚ VÄZBU“ (akreditované MŠ)

Terapia hrou a filiálna terapia – Akreditované MŠ – Výcvikový program v rozsahu 90 hodín.

Vplyv raného detstva na vývin mozgu a správania

Menu