Využitie projektívnych terapeutických nástrojov pri práci s deťmi, adolescentami a dospelými klientami

Informácie k semináru

Seminár je určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov, sociálnych pedagógov, vychovávateľov, psychiatrov, pediatrov, pedagógov, rodičov…

Anotácia: Počas seminára sa účastníci oboznámia s jednoduchými a kreatívnymi projektívnymi terapeutickými technikami pre efektívne zapojenie dieťaťa do terapeutického procesu. Zoznámia sa s nápaditými spôsobmi ako s deťmi komunikovať o náročných témach. Seminár obsahuje ukážky aktivít, hračiek, hier, senzorických pomôcok, pomôcok na hranie rolí a pracovných listov, ktoré otvárajú komunikáciu s dieťaťom a pomáhajú pri diskusii týkajúcej sa zistenia jeho názorov, prianí a pocitov.

Seminár je zameraný:

 • zvýšenie kompetencie v oblasti zisťovania názoru dieťaťa inak než rozhovorom (využitie kreatívnych a hravých techniky, na ktoré deti pozitívne reagujú)
 • získanie praktických terapeutických nástrojov pre zisťovanie názorov dieťaťa, ich vyhodnotenie a zohľadnenie v rozhodovacích procesoch
 • na možnosti ako podporiť u detí diskusiu o pocitoch, rodine a o ambíciách do budúcnosti
 • ako vytvoriť priestor na diskusiu o zložitých situáciách, ako počúvať názory dieťaťa a zapojiť ich do rozhodovacích procesov, ktorých sú súčasťou

Poplatok je 270,-€, zahŕňa odmenu pre lektorku, prenájom priestorov, projektívne materiály základné použité počas seminára, pomôcky, coffe break. Cestovné a stravné si hradia účastníci, resp. vysielajúca organizácia.

Seminár je akreditovaný Slovenskou komorou psychológov – 22 kreditmi. V prípade záujmu o kredity SKP sa poplatok zvyšuje o 30,- €.

Počet účastníkov je limitovaný, o zaradení bude rozhodovať dátum zaplatenia poplatku. Po zaslaní prihlášky Vám bude vystavená faktúra. Prihláška bude záväzná až po zaplatení poplatku. Kapacita jednotlivých kurzov a výcvikov je obmedzená, dbajte prosím na čím skorší dátum úhrady kurzovného.
Miesto v kurze/výcviku garantujeme iba účastníkom, ktorí majú uhradený celý poplatok.

Storno podmienky: Pri odhlásení viac ako 60 dní pred začiatkom kurzu je storno poplatok 20% z poplatku za kurz. Poplatok pri odhlásení sa menej ako 60 dní je nevratný a nie je možné si ho (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby) presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín kurzu.  Poplatok slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzu.  Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu.

Prihlásiť sa môžete na adrese rodinnaterapia@gmail.com

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na Mgr. Moniku Boričovú (0918 933 727).

Kontaktné informácie

Dátum a čas:

01.-03.04.2025 (1. a 2. deň od 09:00 – 16:00; 3. deň 09:00 – 14:00)

Miesto:

priestory Inštitútu rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby v Martine – Československej armády 3, Martin 036 01 (v blízkosti Polikliniky ZŤS)

Lektorka:

Mgr. Monika Boričová

Prihlásiť sa na seminár  Odoslaním prihlášky sa zaväzujete, že budete uvedené podmienky dodržiavať.


  Súhlasím


  áno, mám záujem
  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas s evidovaním a spracovaním vašich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/ 2018 z. z. Text ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV nájdete tu.

  Ďalšie dostupné semináre

  VÝCVIKOVÝ PROGRAM „RODINNÁ TERAPIA A INDIVIDUÁLNA TERAPIA ZAMERANÁ NA VZŤAHOVÚ VÄZBU“

  Terapia hrou a filiálna terapia – výcvikový program v rozsahu 120 hodín – Martin

  Práca s párom v konflikte