TERAPIA HROU 

pomáha deťom s poruchami pripútania, poruchami správania, s emocionálnymi výkyvmi, sociálne nezačleneným deťom, s psychosomatickými a inými problémami.

POTREBUJE MOJE DIEŤA TERAPIU?

Väčšina detí v určitom období detstva prežije isté ťažkosti (doma, v škole, pri rozvode rodičov a ich separáciou, vo vzťahoch s inými deťmi a pod.), alebo sa správajú tak, že to začne znepokojovať ich rodičov alebo učiteľov. Niektoré deti potrebujú v istých záležitostiach viac pomoci ako iné deti. Vo všeobecnosti, ak ste vy, učiteľ vášho dieťaťa alebo detský lekár znepokojení jeho správaním, alebo má vaše dieťa problémy prispôsobiť sa zmenám v škole, terapia hrou je odporúčaný spôsob pomoci vášmu dieťaťu. 

ČO JE TERAPIA HROU?

Terapia hrou je pre deti to isté, čo je terapia pre dospelých. Hra je pre deti prirodzený spôsob komunikácie, presne tak, ako je pre dospelých prirodzeným spôsobom komunikácie rozprávanie. V herni sa hračky používajú ako slová a hra je rečou dieťaťa. Deťom sú v terapii hrou poskytnuté špeciálne hračky, ktoré im umožňujú vyjadriť to, čo sa im ťažko vyjadruje slovami. Ak deti môžu vyjadrovať svoje pocity v spoločnosti vyškoleného terapeuta, ktorý im rozumie, začnú sa cítiť lepšie, pretože uvoľnili svoje pocity. Počas terapie hrou terapeut vytvára bezpečné a starostlivé prostredie, ktoré dovoľuje dieťaťu slobodne sa hrať. Hra je tu chápaná ako komunikačný prostriedok dieťaťa, ktorým vyjadruje svoje myšlienky, pocity, potreby a túžby. V herni sa dieťa učí zvládať reálne životné situácie. Využíva na to svoje prirodzené danosti a vnútorné zdroje, učí sa vnútornej sebaregulácii a sebakontrole.

AKO TO PREBIEHA?

Väčšinou sa terapia hrou realizuje raz za týždeň a trvá 45 minút. Proces vedie hrový terapeut bez prítomnosti rodiča. Konzultácie s rodičmi sa konajú spravidla raz za mesiac. Dĺžka terapie závisí od závažnosti problémov, ktoré dieťa prežíva. Odporúčaný minimálny počet terapií pri menej závažných ťažkostiach je 12.

ČO BY STE MALI POVEDAŤ DIEŤAŤU O TERAPII?

Môžete svojmu dieťaťu povedať, že každý týždeň sa bude stretávať s tetou terapeutkou v špeciálnej herni, kde je veľa hračiek. Ak sa vás bude dieťa pýtať, prečo musí ísť do herne, môžete mu povedať napríklad: „Keď sú pre teba veci doma (alebo v škole) trochu zamotané, pomáha, keď máš špeciálne miesto, kde sa môžeš hrať.“

Poplatok: viď cenník

V prípade Vašich otázok nás môžete kontaktovať:

Spolu určite nájdeme vhodný termín, ktorý Vám bude vyhovovať.

Kontaktné informácie

Miesto: Martin

Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Československej armády 3, Martin (budova Informatika, v blízkosti polikliniky ZŤS)

Prihlásiť sa na stretnutie    OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas s evidovaním a spracovaním vašich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/ 2018 z. z. Text ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV nájdete tu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať na adrese rodinnaterapia@gmail.com

    Ďalšie dostupné terapie

    Práca s deťmi a dospievajúcimi

    Poradenstvo pre dospelých

    Párová terapia