Terapia hrou a filiálna terapia – výcvikový program v rozsahu 120 hodín – Košice

Výcvikový program v rozsahu 120 hodín pre odborných zamestnancov  

určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, pedopsychiatrov, sociálnych pracovníkov, sociálnych pedagógov a iných odborníkov pracujúcich s deťmi

Anotácia: cieľom kurzu je osvojiť si terapeutické zručnosti pri individuálnej práci s deťmi predškolského a mladšieho školského veku s využitím terapie hrou a filiálnej terapie, a to v prostredí bezpečného, prijímajúceho a empatického vzťahu. Tvoriť ho budú teoretické vstupy, diskusie, skupinová práca, hranie rolí, ukážky videonahrávok z terapií, priama práca s detskými klientmi, kazuistiky, supervízie individuálne i skupinové, samoštúdium.

Rozsah a štruktúra výcviku:

 • celkový rozsah výcviku 120 hodín
 • individuálna supervízia 20 hodín
 • 15 dní vzdelávania (1-dňové a 2-dňové stretnutia podľa rozpisu termínov)
 • 8 stretnutí bude prezenčných, 2 stretnutia prebiehajú online formou (podľa rozpisu termínov)
 • doba trvania výcviku 12 mesiacov
 • účastníci obdržia materiály k jednotlivým stretnutiam
 • predpokladá sa individuálne štúdium zadaných materiálov medzi jednotlivými stretnutiami a terapeutická práca s klientami

Vzdelávanie je schválené Ministerstvom školstva ako inovačné vzdelávanie. Inštitút rodinnej terapia a terapie vzťahovej väzby, o.z. dňa 02.02.2021 získal od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania

Podmienky zaradenia do vzdelávacieho programu:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa alebo III. stupňa
 • minimálne jeden rok praxe
 • možnosť práce s detským klientom počas celého vzdelávacieho programu

Vzdelávanie je zamerané na:

 • teóriu (nedirektívna terapia, na dieťa zameraná terapia hrou, teória attachmentu, vývinová psychológia a psychopatológia, práca s rodičmi, filiálna terapia a pod.)
 • teória vzťahovej väzby, kortizolová a polyvagová teória, epigenetika, zablokovaná dôvera a zablokovaná starostlivosť, komplexná vývinová trauma
 • komunikácia s rodičom (agresívny, ochranársky, nespolupracujúci rodič a pod.), zapojenie rodiča do terapeutického procesu (Filiálna terapia; Watch, wait, wonder….)
 • nácvik praktických zručností (stopovanie, reflektovanie, prejavenie porozumenia, štrukturovanie, facilitujúce výroky, práca s emóciai, zadávanie hraníc a pod.)
 • supervíziu terapie hrou a filiálnej terapie

Podmienky úspešného absolvovania vzdelávacieho programu: 

 • 100% účasť na všetkých stretnutiach
 • pre získanie certifikátu je potrebné nahradiť si chýbajúce hodiny formou individuálnej alebo skupinovej supervízie
 • terapeutická práca s dieťaťom (minimálne 20 terapeutických stretnutí minimálne s dvoma deťmi)
 • minimálne 20 hodín individuálnej supervízie, priebežne, počas celého výcviku (poplatok za individuálne supervízie nie je zahrnutý v cene výcviku)
 • otvorenosť spätnej väzbe facilitátorov i skupiny
 • štúdium odporúčanej literatúry
 • práca na zadaných úlohách

Certifikáty:

 • po úspešnom absolvovaní účastníci obdržia certifikát
 • schválené Ministerstvom školstva ako inovačné vzdelávanie

Poplatok: 115,-€ za jeden výukový deň; 230€ za dvojdňové stretnutie. Záujemca/záujemkyňa o vzdelávanie zaplatí pred prvým dvojdňovým stretnutím poplatok za prvé stretnutie 230€ a depozit 230€, spolu 460€ (možnosť rozložiť prvú platbu na 2-4 splátky). Poplatok zahŕňa odmenu pre lektorku, prenájom priestorov, materiály v slovenčine, coffe break. Cestovné, ubytovanie a stravné si hradia účastníci, resp. vysielajúca organizácia. Počet účastníkov je limitovaný, o zaradení bude rozhodovať dátum zaplatenia poplatku. Po zaslaní prihlášky Vám bude vystavená faktúra. Prihláška bude záväzná až po zaplatení poplatku.

Kapacita jednotlivých kurzov a výcvikov je obmedzená, dbajte prosím na čím skorší dátum úhrady kurzovného. Miesto v kurze/výcviku garantujeme iba účastníkom, ktorí majú uhradený celý poplatok.

Depozit je nevratný a bude použitý pri 100% účasti ako platba za posledné, desiate stretnutie. Bližšie informácie si povieme na prvom stretnutí.

Storno podmienky: po odhlásení sa viac ako 60 dní pred začiatkom vzdelávania je storno poplatok 20% z 460€ (platba za prvé stretnutie a depozit), po odhlásení sa menej než 60 dní pred začatím vzdelávania je storno poplatok 100% z 460€ (platba za prvé stretnutie a depozit).  Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu platobných podmienok výcviku. S úpravou výšky poplatku je potrebné počas výcviku počítať. Čiastka môže byť navýšená o ročnú mieru inflácie, devalváciu meny a pod. O zmene poplatku budú účastníci vždy dopredu informovaní.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu kosiceirt@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na Mgr. Moniku Boričovú (0918 933 727).

Kontaktné informácie

Dátum a čas:  TERMÍNY NA ROK 2025 🙂

1.stretnutie: 11.-12.02.2025 (1.deň: 09:00 – 16:00; 2.deň: 09:00 – 14:00)
2.stretnutie: 18.-19.03.2025 (1.deň: 09:00 – 16:00; 2.deň: 09:00 – 14:00)
3.stretnutie: 29.-30.04.2025 (1.deň: 09:00 – 16:00; 2.deň: 09:00 – 14:00)
4.stretnutie: 27.05.2025 (09:00 – 16:00)
5.stretnutie: 23.06.2025 (09:00 – 15:00) – online
6.stretnutie: 30.09.-1.10.2025 (1.deň: 09:00 – 16:00; 2.deň: 09:00 – 14:00)
7.stretnutie: 21.10.2025 (09:00 – 16:00)
8.stretnutie: 04.11.2025 (09:00 – 16:00)

9.stretnutie: 10.12.2025 (09:00 – 15:00) – online

10.stretnutie: termín bude zverejnený začiatkom roku 2025

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu podmienok a termínov.

Miesto:

Moyzesova ulica č.40, 040 01 Košice

Lektorky:

PaedDr. Dušana Priehradná
– autorka knihy Nedirektívna terapia hrou a filiálna terapia

Mgr. Monika Boričová

Mgr. Daniela Makarová

PhDr. Jana Zemandl, PhD.

Mgr. Diana Dokupilová Krumlovská

Prihlásiť sa na seminár  Odoslaním prihlášky sa zaväzujete, že budete uvedené podmienky dodržiavať.


  Súhlasím
  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas s evidovaním a spracovaním vašich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/ 2018 z. z. Text ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV nájdete tu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať na adrese rodinnaterapia@gmail.com

  Ďalšie dostupné semináre

  VÝCVIKOVÝ PROGRAM „RODINNÁ TERAPIA A INDIVIDUÁLNA TERAPIA ZAMERANÁ NA VZŤAHOVÚ VÄZBU“

  Terapia hrou a filiálna terapia – výcvikový program v rozsahu 120 hodín – Martin

  Práca s párom v konflikte