Únava zo súcitu verzus vzťah ktorý lieči 

 • ako predchádzať vyčerapaniu v pomáhajúcich profesiách
 • zranení liečitelia a bezmocní pomocníci
 • symptómy únavy zo súcitu
 • čo únava zo súcitu nie je
 • liečivý vzťah v psychoterapii
 • emočná prvá pomoc alebo ako byť dobrým obväzom
 • praktické návody
 • malé, väčšie, nevyhnutné

Termín: 19. 09. 2022

Čas: 16:00 – 18:00

Poplatok: 30€

Zablokovaná dôvera a zablokovaná starostlivosť

 • neurobiologický, genetický a psychologický aspekt vzťahovej väzby
 • prejavy zablokovanej dôvery u detí
 • vplyv attachmentu na rodičovstvo
 • zablokovaná starostlivosť rodičov
 • možnosti intervencie a liečby

Termín: 10. 10. 2022

Čas: 16:00 – 18:00

Poplatok: 30,-€

Psychicky zranené dieťa a možnosti intervencie

 • rozpoznanie symptómov traumy u detí
 • vplyv typu vzťahovej väzby na dieťa v školskom prostredí
 • výukové trojuholníky – prejavy, stratégie,
 • rola školského podporného tímu, rola učiteľa
 • šikana – boj o miesto v kolektíve
 • agresivita a agresia v predškolskom a mladšom školskom veku

Termín: 17. 10. 2022

Čas: 16:00 – 18:00

Poplatok: 30,-€

Sociálny mozog 

 • vplyv stresu na vývin dieťaťa
 • systém sociálnej interakcie a schopnosť introspekcie
 • systém sebaobrany
 • systém stresovej reakcie
 • systém prepínania medzi systémom sociálnej interakcie a systémom obrany
 • systém sociálnej bolesti a jej tlmenie
 • možnosti intervencie a námety do terapeutickej praxe

Termín: 16. 11. 2022

Čas: 16:00 – 18:00

Poplatok: 30,-€

Úvod do polyvagálnej teórie 

 • autonómny nervový systém
 • sympatický a parasympatický systém
 • základné obranné stratégie
 • neuroendokrinný systém
 • uplatnenie polyvagálnej teórie v terapeutickom procese

Termín: 29. 11. 2022

Čas: 16:00 – 18:00

Poplatok: 30,-€

Vývinová trauma: skrytá epidémia súčasnosti 

 • význam bezpečnej vzťahovej väzby pre psychický a sociálny vývin dieťaťa
 • príčiny vzniku komplexnej vývinovej traumy
 • základné vývinové potreby dieťaťa
 • vývin mozgu a epigenetika
 • možnosti intervencie a liečby

Termín: 25. 01. 2023

Čas: 16:00 – 18:00

Poplatok: 30,-€

15 spôsobov ako motivovať rodiča k spolupráci 

 • o čo sa snažíme pri komunikácií s rodičom
 • vhodné a nevhodné reakcie terapeuta
 • rodič zameraný na výkon, tichý rodič, verbálne agresívny rodič, rodič v odpore, rodič prenášajú ci zodpovednosť, zahlcujúci rodič
 • možné obranné stratégie rodiča pri komunikácií

Termín: 20. 02. 2023

Čas: 16:00 – 18:00

Poplatok: 30,-€

Správanie dieťaťa ako spôsob komunikácie 

 • tradičné chápanie prejavov problematického správania
 • čo nám chce dieťa svojim správaním povedať
 • agresívne, neposlušné, problém s rešpektovaním autorít, klamanie, hlučné, krádeže, neplnenie povinnosti, problémy s hranicami  a autoritami, problémy s rovesníkmi, adaptácia na zmeny, sebapoškodzovanie, dobré dieťa
 • námety do praxe

Termín: 16. 03. 2023

Čas: 16:00 – 18:00

Poplatok: 30,-€

Prejavy traumy v priebehu dospievania 

 • trauma očami adolescenta
 • dve stránky agresivity
 • sebapoškodzovanie, suicídne správanie, emočné rozrušenie
 • dospievanie a skupinový attachment
 • 7 krokov ako prežiť s adolescentom

Termín: 26. 04. 2023

Čas: 16:00 – 18:00

Poplatok: 30,-€

Kedy povedať áno, kedy povedať nie 

 • vplyv pocitov viny a hanby na vývin dieťaťa
 • logické dôsledky verzus tresty
 • štýly hraníc (zdravé, priepustné, rigídne)
 • kategórie interpersonálneho štýlu
 • možnosti ako naučiť deti zodpovednému správaniu

Termín: 11. 05. 2023

Čas: 16:00 – 18:00

Poplatok: 30,-€

Súrodenci a súrodenecká rivalita 

 • ako reagovať na ich spory;
 • ako podporovať ich spoluprácu;
 • ako zvládať vzájomnú žiarlivosť;
 • ako sa vyhnúť vzájomnému porovnávaniu;
 • práca s hanbou a vinou;
 • súrodenecká dynamika;
 • horizontálna a vertikálna rovina vzťahov v rodine;
 • príchod nového súrodenca

Termín: aktuálne nie je termín naplánovaný

Čas: 16:00 – 18:00

Poplatok: 30,-€

Účinné a neúčinné stratégie komunikácie s dieťaťom v období puberty 

 • účinné a neúčinné stratégie komunikácie s dieťaťom v tomto vývinovom období;
 • vekové špecifiká tohto obdobia;
 • prínosy a riziká rovesníckych skupín s prepojením na typy atachmentu;
 • možnosti práce s takýmto dieťaťom v školskom prostredí.

Termín: aktuálne nie je termín naplánovaný

Čas: 16:00 – 18:00

Poplatok: 30,-€

 

Po zaslaní prihlášky Vám pošleme údaje k platbe. Prihlasovacie údaje k online vzdelávaniu posielame 1-2 pracovné dni pred začiatkom vzdelávania.

Storno podmienky: Pri odhlásení viac ako 10 dní pred začiatkom kurzu je storno poplatok 50% z poplatku za kurz. Poplatok pri odhlásení sa menej ako 10 dní je nevratný a nie je možné si ho (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby) presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín kurzu.  Poplatok slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzu.  Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu.

Kontaktné informácie

Miesto: 

vzdelávanie prebehne online formou – platforma zoom

prihlasovacie údaje posielame 1-2 pracovné dni pred začiatkom vzdelávania

Lektorky:

Mgr. Monika Boričová
PaedDr. Dušana Priehradná

Prihlásiť sa na seminár
  Odoslaním prihlášky sa zaväzujete, že budete uvedené podmienky dodržiavať.


  Súhlasím


  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas s evidovaním a spracovaním vašich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/ 2018 z. z. Text ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV nájdete tu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať na adrese rodinnaterapia@gmail.com

  Ďalšie dostupné semináre

  VÝCVIKOVÝ PROGRAM „RODINNÁ TERAPIA A INDIVIDUÁLNA TERAPIA ZAMERANÁ NA VZŤAHOVÚ VÄZBU“

  Terapia hrou a filiálna terapia – výcvikový program v rozsahu 112 hodín – Košice

  Terapia hrou a filiálna terapia – výcvikový program v rozsahu 112 hodín – Martin