Seminár je určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov, psychiatrov …

Anotácia: K vyhodnocovaniu väzbového správania a reprezentácií vzťahovej väzby existujú rôzne diagnostické možnosti. Poruchy v interakcii rodiča a dieťaťa sa dajú najlepšie diagnostikovať pomocou videozáznamu a mikroanalýzy. Diagnostika attachmentu u detí prebieha formou expresívnych techník, pričom sa využívajú prirodzené média – hra, kresba, piesok, symboly, iné techniky expresívneho vyjadrenia – v prostredí bezpodmienečného, prijímajúceho a empatického vzťahu. Zároveň, je veľmi dôležité zistiť, aký typ attachmentu má osoba, ktorá sa o dieťa stará, pretože to zásadným spôsobom môže ovplyvniť, aké je jej „vzťahovanie sa“ k dieťaťu a jej výchovné postoje a metódy. Seminár budú tvoriť hranie rolí, ukážky videonahrávok z diagnostík, analýza kresbových a symbolických techník, kazuistiky, práca s dotazníkmi teoretické vstupy, diskusie, skupinová práca,….

Seminár je zameraný na získanie základných informácií a metód k diagnostike:

 • attachmentového správania u detí do 2 rokov (Strange situation, klinické metódy)
 • attachmentového správania u detí predškolského veku (4 stiuácie, klinické metódy, Nedokončené attachmentové príbehy)
 • attachmentového správania u detí mladšieho a staršieho školského veku (Children Attachment Interview, H-T-P test, Test srdca, Obrazy v piesku…)
 • attachmentu u adolescentov a dospelých ( Adult Attachment Interview, Attachment Projektive Test, Parental Bonding Instrument, Experience in close realtionship…)

Seminár Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby je akreditovaný Slovenskou komorou psychológov 36 kreditmi. V prípade záujmu o kredity SKP sa poplatok zvyšuje o 50,- €.

Poplatok: 540,-€ (možnosť platiť v dvoch splátkach). Poplatok zahŕňa odmenu pre lektorku, prenájom priestorov, pracovné materiály, organizačné zabezpečenie. Všetci účastníci semináru dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní. Po zaslaní prihlášky Vám bude vystavená faktúra. Prihláška bude záväzná až po zaplatení poplatku.

Storno podmienky: Pri odhlásení viac ako 60 dní pred začiatkom kurzu je storno poplatok 20% z poplatku za kurz. Poplatok pri odhlásení sa menej ako 60 dní je nevratný a nie je možné si ho (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby) presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín kurzu Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby. Poplatok slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzu. Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu.

Inštitút rodinnej terapia a terapie vzťahovej väzby, o.z. dňa 02.02.2021 získal od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na Mgr. Moniku Boričovú (0918 933 727).

Kontaktné informácie

Dátum a čas: (6-dňové vzdelávanie)

22.- 24.04.2024 (prvý deň: 10:00 – 16:00; druhý deň: 09:00 – 15:00; tretí deň: 09:00 – 14:00)

20.-22.05.2024  (prvý deň: 10:00 – 16:00; druhý deň: 09:00 – 15:00; tretí deň: 09:00 – 14:00)

Miesto:

vzdelávanie prebehne online formou – platforma zoom

prihlasovacie údaje posielame 1-2 pracovné dni pred začiatkom vzdelávania

Lektorka:

PaedDr. Dušana Priehradná
autorka knihy Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby

Prihlásiť sa na seminár  Odoslaním prihlášky sa zaväzujete, že budete uvedené podmienky dodržiavať.


  Súhlasím


  áno, mám záujem
  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas s evidovaním a spracovaním vašich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/ 2018 z. z. Text ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV nájdete tu.

  Ďalšie dostupné semináre

  VÝCVIKOVÝ PROGRAM „RODINNÁ TERAPIA A INDIVIDUÁLNA TERAPIA ZAMERANÁ NA VZŤAHOVÚ VÄZBU“

  Terapia hrou a filiálna terapia – výcvikový program v rozsahu 120 hodín – Martin

  Práca s párom v konflikte