Seminár je určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov, psychiatrov …

Anotácia: K vyhodnocovaniu väzbového správania a reprezentácií vzťahovej väzby existujú rôzne diagnostické možnosti. Poruchy v interakcii rodiča a dieťaťa sa dajú najlepšie diagnostikovať pomocou videozáznamu a mikroanalýzy. Diagnostika attachmentu u detí prebieha formou expresívnych techník, pričom sa využívajú prirodzené média – hra, kresba, piesok, symboly, iné techniky expresívneho vyjadrenia – v prostredí bezpodmienečného, prijímajúceho a empatického vzťahu. Zároveň, je veľmi dôležité zistiť, aký typ attachmentu má osoba, ktorá sa o dieťa stará, pretože to zásadným spôsobom môže ovplyvniť, aké je jej „vzťahovanie sa“ k dieťaťu a jej výchovné postoje a metódy. Seminár budú tvoriť hranie rolí, ukážky videonahrávok z diagnostík, analýza kresbových a symbolických techník, kazuistiky, práca s dotazníkmi teoretické vstupy, diskusie, skupinová práca,….

Seminár je zameraný na získanie základných informácií a metód k diagnostike:

 • attachmentového správania u detí do 2 rokov
 • attachmentového správania u detí predškolského veku
 • attachmentového správania u detí mladšieho a staršieho školského veku
 • attachmentu u adolescentov a dospelých

Seminár Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby je akreditovaný Slovenskou komorou psychológov 28 kreditmi. V prípade záujmu o kredity SKP sa poplatok zvyšuje o 33,- €.

Vzdelávanie je akreditované MŠ ako inovačné vzdelávanie.

Poplatok: 380,-€ (možnosť platiť v dvoch splátkach). Poplatok zahŕňa odmenu pre lektorku, ubytovanie a cestovné pre lektorku, prenájom priestorov, preložené materiály v češtine a slovenčine, coffe break. Cestovné, ubytovanie a stravné si hradia účastníci, resp. vysielajúca organizácia.

Počet účastníkov je limitovaný (max.12), o zaradení bude rozhodovať dátum zaplatenia poplatku. Po zaslaní prihlášky Vám bude vystavená faktúra. Prihláška bude záväzná až po zaplatení poplatku.

Storno podmienky: Pri odhlásení viac ako 60 dní pred začiatkom kurzu je storno poplatok 20% z poplatku za kurz. Poplatok pri odhlásení sa menej ako 60 dní je nevratný a nie je možné si ho (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby) presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín kurzu Diagnostika attachmentu. Poplatok slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzu. Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu.

Prihlášku s vyplnenými údajmi zasielajte na adresu kosiceirt@gmail.com

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na Mgr. Moniku Boričovú (0918 933 727).

Kontaktné informácie

Dátum a čas: (4-dňové vzdelávanie)

05.-06.10.2021 a 02.-03.11.2021

 • 05.10. a 02.11. od 9.00 – 16.00
 • 06.10. a 03.11 . od 9.00 – 14.00

Miesto:

Moyzesova ulica č. 40, 040 01 Košice

Lektorka:

PaedDr. Dušana Priehradná
autorka knihy Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby

Prihlásiť sa na seminár  áno, mám záujem


  Súhlasím so zasielaním ponuky aktuálnych vzdelávacích seminárov Inštitútu rodinnej terapie a so spracovaním osobných údajov za týmto účelom. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať na adrese rodinnaterapia@gmail.com

  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas s evidovaním a spracovaním vašich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/ 2018 z. z. Text ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV nájdete tu.

  Ďalšie dostupné semináre

  Terapia hrou a filiálna terapia – výcvikový program v rozsahu 112 hodín

  Vplyv raného detstva na vývin mozgu a správania

  Kresba domov – projektívny terapeutický nástroj

  Menu