Online vzdelávanie pre odborných a pedagogických zamestnancov

Milí kolegovia, pripravili sme pre Vás odborné semináre na témy, ktoré by Vám mohli pomôcť pri práci a komunikácii s deťmi v školskom prostredí. Celá spoločnosť sa nachádza v situácií, ktorú zažívame prvý krát. Prináša veľa neistoty, napätia a obáv nielen u dospelých, ale aj u detí. Deti veľmi citlivo vnímajú zmeny, ktoré sa okolo nich dejú a nie vždy im rozumejú. Nevedia presne hovoriť o svojich pocitoch, čo ale neznamená že ich neprežívajú. Práve naopak úzkosť a strach sa u nich zvyšuje a ovplyvňuje nielen ich prežívanie, ich myšlienky ale aj ich správanie. Na otázky ako pristupovať k našim deťom, ako s nimi komunikovať a pomáhať im v náročných obdobiach zmeny, sa pokúsime hľadať odpovede počas našich seminárov. Možné zaradiť do plánu vzdelávania aj ako adaptačné vzdelávanie.

Súrodenci a súrodenecká rivalita ? 

Rodičia sa na odborníkov často obracajú s otázkami ohľadom vzťahov medzi súrodencami: „ako reagovať na ich večné spory?; ako podporovať ich spoluprácu?;  „ako zvládať vzájomnú žiarlivosť?“ „ako sa vyhnúť vzájomnému porovnávaniu?“. Možnosti práce so súrodencami; sprevádzanie deti a rodičov pri konfliktných situáciách; postavenie súrodencov v rodine; práca s hanbou a vinou; ako aj mnohé iné témy ohľadom súrodeneckých vzťahov v rodine –  budú obsahom tohto seminára. Súčasťou seminára sú praktické ukážky  a kazuistiky.

Termín: 24.01.2022

Čas: 09:00 – 16:00

Lektorka: Mgr. Monika Boričová

Poplatok: 65,-€.

Samoregulácia verzus sebakontrola ? 

Aký je rozdiel medzi samoreguláciou a sebakontrolou? Aká je neurobiológia a neuropsychológia ohľadom týchto dvoch pojmov? Čo je skôr? Aké sú dôsledky nedostatočného rozvoja samoregulácie? Aký dopad to má na sebakontrolu?  Aké sú prejavy nedostatnočnej sebaregulácie a sebakontroly?

Toto sú otázky, na ktoré budeme hľadať odpovede aj s pomocou kazuistík z praxe.

Termín: 16.03.2022

Čas: 09:00 – 16:00

Lektorka: Mgr. Monika Boričová

Poplatok: 65€

Senzorická integrácia a jej prienik do práce s deťmi s problémami v správaní, v regulácií emócií a vo vzťahoch.  

Vývinové problémy môžu narušiť vytváranie citového puta a schopnosť samoregulácie emocionálnych stavov. Následne sa to začne prejavovať na problémoch dieťaťa v správaní, učení, prežívaní… Ak necháme dieťa nasledovať jeho vnútorné vedenie, zvyčajne robí to, čo je pre jeho nervový systém najlepšie.  V rodinnom aj v školskom prostredí dieťa potrebuje integrovať senzorické podnety, emočné prežívanie, kognitívny výkon… Na tomto seminári sa budeme zamýšľať nad tým, ako môžeme v tejto oblasti deťom pomôcť.

Termín: 01.04.2022

Čas: 09:00 – 15:00

Lektorka: Mgr. Monika Boričová

Poplatok: 65,-€.

Školská fóbia, úzkosť a strach u detí.

Máte v triede dieťa, ktoré odmieta chodiť do školy? Býva vystrašené a úzkostné? Často sa sťažuje na bolesti brucha alebo hlavy…? Čo sa za jeho správaním skrýva? Ako máme pristupovať k takémuto dieťaťu? Ako komunikovať s rodičmi? Tejto téme sa budeme venovať predovšetkým prostredníctvom praktických ukážok s praxe.

Termín: 10.05.2022

Čas: 09:00 – 15:00

Lektorka: Mgr. Monika Boričová

Poplatok: 65€

Účinné a neúčinné stratégie komunikácie s dieťaťom v období puberty.

Komunikácia s deťmi v čase puberty je častokrát náročná. Nie len doma ale aj v školskom prostredí. Teenager prechádza náročným vývinovým obdobím a školské prostredie  môže byť  pre neho zdrojom ďalších konfliktov. V rámci seminára si budeme prechádzať účinné a neúčinné stratégie komunikácie s dieťaťom v tomto vývinovom období. Ako aj možnosti práce s takýmto dieťaťom v školskom prostredí.

Termín: 13.06.2022

Čas: 09:00 – 15:00

Lektorka: Mgr. Monika Boričová

Poplatok: 65,-€.

Komunikačné stratégie pre prácu s „problémovým dieťaťom“ v školskom prostredí. 

„ Problémové dieťa“ v škole a čo s ním? Klamstvá, nerešpektovanie zadaných hraní, pravidiel a autorít, problémy s vrstovníkmi, neplnenie si povinností, sebapoškodzovnie ….

Ako pristupovať k týmto deťom?  Ako s nimi komunikovať? Ako nadviazať spoluprácu s rodičmi? Toto sú otázky, na ktoré budeme pomocou kazuistík z praxe hľadať odpovede.

Termín: 31.03.2022

Čas: 09:00 – 16:00

Lektorka: Mgr. Monika Boričová

Poplatok: 65,-€.

 

Po zaslaní prihlášky Vám bude vystavená faktúra.

Storno podmienky: Pri odhlásení viac ako 60 dní pred začiatkom kurzu je storno poplatok 20% z poplatku za kurz. Poplatok pri odhlásení sa menej ako 60 dní je nevratný a nie je možné si ho (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby) presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín kurzu.  Poplatok slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzu.  Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu.

Inovačné vzdelávanie

Inštitút rodinnej terapia a terapie vzťahovej väzby, o.z. dňa 02.02.2021 získal od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania. Pokiaľ máte záujem získať potvrdenie o inovačnom vzdelávaní Využitie inovatívnych prístupov pri deťoch a žiakoch s problémovým správaním v školskom prostredí (50hodín)  je potrebné absolvovať všetkých šesť jednodňových online seminárov. 

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na Mgr. Moniku Boričovú (0918 933 727).

Kontaktné informácie

Miesto: 

 vzdelávanie prebehne online formou

Lektorky:

Mgr. Monika Boričová
PaedDr. Dušana Priehradná

Prihlásiť sa na seminár  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas s evidovaním a spracovaním vašich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/ 2018 z. z. Text ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV nájdete tu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať na adrese rodinnaterapia@gmail.com

  Ďalšie dostupné semináre

  Jednodňové semináre pre odborníkov – ONLINE

  Práca s párom v konflikte.

  VÝCVIKOVÝ PROGRAM „RODINNÁ TERAPIA A INDIVIDUÁLNA TERAPIA ZAMERANÁ NA VZŤAHOVÚ VÄZBU“

  Menu