Filiálna terapia – nácvik rodičovských zručností

Filiálna terapia je miestom bezpečného vzťahu medzi rodičom a dieťaťom.

Táto metóda je vhodná pri rôznych problémoch detí od 3-8 rokov.

Vplyv na dieťa:

 • zníženie úzkostlivosti, nesmelosti, plachosti, nerozhodnosti
 • zníženie výskytu problematického správania (agresivita, nerešpektovanie autorít, problémy s dodržiavaním hraníc, …)
 • zlepšenie vzťahov so súrodencami, s rovesníkmi
 • zvýšenie sebavedomia
 • dieťa sa učí rozhodovať a niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutie
 • zlepšenie emočných a sociálnych problémov

Vplyv na rodiča:

 • osvojenie efektívnych rodičovských zručností
 • môže byť inšpiráciou pre rodičov, ktorí chcú rozvíjať svoje výchovné pôsobenie
 • zvyšuje schopnosť rodičov lepšie spolupracovať so svojimi deťmi
 • zvyšuje citlivosť rodičov k svojim deťom
 • znižuje rodičovský stres
 • prispieva k pozitívnym zmenám v rodinnom prostredí
 • zvyšuje sebavedomie a kompetenciu rodiča

Preventívna metóda:

 • pri zmenách v rodine 
 • narodenie nového súrodenca
 • sťahovanie
 • nástup do MŠ/ZŠ 
 • posilňuje vzťah medzi rodičom a dieťaťom

Rodičia sa učia ako vytvoriť neodsudzujúce, chápajúce a akceptujúce prostredie, v ktorom sa deti cítia dostatočne bezpečne na to, aby preskúmali ďalšie časti svojej osobnosti a iný charakter vzťahu so svojimi rodičmi

Filiálna terapia alebo tréning rodičovských zručností je špeciálny tréningový program pre rodičov, ktorý pomáha posilňovať vzťah medzi rodičom a dieťaťom použitím hravej polhodinky raz týždenne. Hra je pre deti tým najprirodzenejším spôsobom komunikácie. Dospelí o svojich zážitkoch, myšlienkach a pocitoch hovoria. Deti využívajú na objavovanie svojich zážitkov hru. Vyjadrujú v nej to, čo si myslia a čo cítia.

Rodičia sa učia, ako spolu so svojím dieťaťom stráviť štrukturovanú hravú polhodinku, pričom používajú súbor špeciálne vybraných hračiek. Učia sa reagovať empaticky na pocity dieťaťa, budovať jeho sebavedomie, pomáhajú dieťaťu učiť sa sebakontrole a zodpovednosti.

Každý týždeň sa tak dieťa na 30 minút stáva stredobodom rodičovho sveta. Počas tohto hravého stretnutia rodič vytvára akceptujúce prostredie, v ktorom sa dieťa cíti bezpečne a ľahšie vyjadruje prostredníctvom hry svoje obavy, radosti, starosti, túžby, hnev, samotu, nadšenie alebo pocity zlyhania.

Poplatok: viď cenník

V prípade Vašich otázok nás môžete kontaktovať:

Kontaktné informácie

Miesto: Martin

Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Československej armády 3, Martin (budova Informatika, v blízkosti polikliniky ZŤS)

Prihlásiť sa na stretnutie  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas s evidovaním a spracovaním vašich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/ 2018 z. z. Text ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV nájdete tu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať na adrese rodinnaterapia@gmail.com

  Ďalšie dostupné terapie

  Práca s deťmi a dospievajúcimi

  Poradenstvo pre dospelých

  Párová terapia