Informácie k semináru

Anotácia: Rodinná doska je terapeutický materiál vhodný na diagnostickú a terapeutickú prácu s deťmi a mládežou, s rodinami, ale aj s dospelými. Bola vyvinutá v systémovej rodinnej terapii, ale poskytuje široké spektrum využitia. Jednoduchým spôsobom, pomocou symbolického znázornenia, napomáha klientovi do vhľadu na svoju situáciu a pocitov s tým súvisiacich. Poskytuje široké spektrum využitia pre vyjadrenie vzájomných vzťahov a vnútorných procesov, pri zachovaní nedirektívneho sprevádzania klienta zákutiami jeho života. Umožňuje zobraziť jednotlivé kľúčové osoby v rodine/v tíme, ich vzájomné vzťahy, vnútorné a vonkajšie procesy, predstavy, identifikáciu.

Workshop je zameraný:

 • teoretické vzdelávanie, zmerané na oboznámenie sa s materiálom, možnosťami jeho využitia
 • zážitok na sebe, účastníci budú môcť vyskúšať samostatnú prácu s rodinnou doskou a tak prepojiť získané teoretické poznatky v praxi.

Poplatok je 108,-€, zahŕňa odmenu pre lektorku, cestovné a ubytovanie pre lektorku, prenájom priestorov, coffe break. Cestovné a stravné si hradia účastníci, resp. vysielajúca organizácia.

Workshop je akreditovaný Slovenskou komorou psychológov – 8 kreditmi. V prípade záujmu o kredity SKP sa poplatok zvyšuje o 15,- €.

Počet účastníkov je limitovaný (max.12), o zaradení bude rozhodovať dátum zaplatenia poplatku. Po zaslaní prihlášky Vám bude vystavená faktúra. Prihláška bude záväzná až po zaplatení poplatku.

Storno podmienky: Pri odhlásení viac ako 60 dní pred začiatkom kurzu je storno poplatok 20% z poplatku za kurz. Poplatok pri odhlásení sa menej ako 60 dní je nevratný a nie je možné si ho (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby) presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín kurzu Rodinná doska.  Poplatok slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzu.  Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu.

PhDr. Lýgia Bátovská – klinická psychologička a psychoterapeutka, supervízorka pôsobiaca v súkromnej praxi. Pracovala v poradenstve s deťmi a dospievajúcimi, je externou asistentkou na FiFUK v Bratislave. Je certifikovanou psychoterapeutkou v PCA – Na človeka zameranom prístupe, v KIP – katatímne-imaginatívnej psychoterapii. Vedie výcvikové skupiny v PCA , KIP a v Pre-terapii.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na Mgr. Moniku Boričovú (0918 933 727).

Kontaktné informácie

Dátum a čas:

13.05.2022 (9.00 – 18.00)

Miesto:

Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Československej armády 3, Martin (budova Informatika, v blízkosti polikliniky ZŤS)

Lektorka:

PhDr. Lýgia Bátovská (klinická psychologička, psychoterapeutka)

Prihlásiť sa na seminár  áno, mám záujem


  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas s evidovaním a spracovaním vašich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/ 2018 z. z. Text ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV nájdete tu.

  Ďalšie dostupné semináre

  Jednodňové semináre pre odborníkov – ONLINE

  VÝCVIKOVÝ PROGRAM „RODINNÁ TERAPIA A INDIVIDUÁLNA TERAPIA ZAMERANÁ NA VZŤAHOVÚ VÄZBU“

  Práca s párom v konflikte.

  Menu