Anotácia:. Ak problémy v manželstve pretrvávajú dlhodobo a sú neriešené, môže sa stať, že sa manželstvo rozpadne, skončí rozvodom.  Rodičia sú často zahltení svojimi starosťami a nevnímajú, čo sa deje s deťmi. Veľa rodičov sa domnieva, že deti nevnímajú, čo sa doma odohráva. Deti sú však na každú zmenu veľmi citlivé, vnímajú dusnú atmosféru medzi rodičmi, aj keď nie sú pri hádkach prítomné.

Pre mnohých terapeutov a poradcov je práca s rodičmi, ktorí pokračujú v trpkých porozvodových hádkach jednou z najzložitejších oblastí ich pôsobenia. Zdá sa, že to, čo funguje pri párovej a rodinnej terapii, často v týchto prípadoch nemá efekt. Nedôvera, paranoja a prijímanie obranných postojov jednou alebo obidvomi stranami bráni v terapeutickom vzťahu, vytvoreniu pocitu bezpečia, v ktorom by terapia mohla pomôcť. Pokračujúce právne spory komplikujú dynamiku.

Deti, ktoré nechcú voliť medzi rodičmi sú rozorvané, ale nemôžu vyjadriť túto bolestnú skúsenosť, aby to neprispelo k deštruktívnemu správaniu rodičov. Následkom toho sa u mnohých z nich prejavia rôzne symptómy. Môžu byť zlostné a v opozícii alebo tiché a smutné. Ich vnútorná rovnováha je narušená, čo vyúsťuje do problémov so spánkom, koncentráciou alebo jedlom.

Seminár je zameraný na témy:

 • skupinový program práce s deťmi vo veku 5 – 8 rokov pri/po rozvode rodičov;
 • skupinový program práce s deťmi vo veku 8 – 14 rokov pri/po rozvode rodičov;
 • program individuálnej práce s deťmi pri/po rozvode rodičov;
 • konflikty medzi rodičmi a dopad záťaže na deti;
 • deti a ich bojujúci rozvedení rodičia;
 • ako ďalej po rozchode;
 • sprevádzanie dieťaťa témami, ktoré súvisia s rozpadom rodiny.

Poplatok: za seminár je 295,- € (možnosť platby na splátky). Poplatok zahŕňa náklady na lektorné, pracovný materiál, prenájom miestnosti, organizačné zabezpečenie, ubytovanie a cestovné pre lektorku. Všetci účastníci semináru dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní.

Storno podmienky: Pri odhlásení viac ako 60 dní pred začiatkom semináru je storno poplatok 20% z poplatku za seminár. Poplatok pri odhlásení za menej ako 60 dní je nevratný a nie je možné si ho (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby) presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín semináru „Dieťa a rodina v rozvode“. Poplatok slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzu. Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu.

Seminár Dieťa a rodina v rozvode je akreditovaný Slovenskou komorou psychológov – 20 kreditmi. V prípade záujmu o kredity SKP sa poplatok zvyšuje o 20,- €.

Počet účastníkov: je limitovaný (max.15), o zaradení bude rozhodovať dátum zaplatenia poplatkuPo vyplnení prihlášky Vám zašleme faktúru. Prihláška je záväzná až po zaplatení poplatku za vzdelávanie.

Inštitút rodinnej terapia a terapie vzťahovej väzby, o.z. dňa 02.02.2021 získal od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania

V prípade otázok môžete kontaktovať Mgr. Moniku Boričovú 0918 933 727 a rodinnaterapia@gmail.com

Kontaktné informácie

Termíny:

 

Miesto:

Moyzesova ulica č.40, 040 01 Košice

Lektorka:

Mgr. Monika Boričová

Prihlásiť sa na seminár  áno, mám záujem


  Súhlasím so zasielaním ponuky aktuálnych vzdelávacích seminárov Inštitútu rodinnej terapie a so spracovaním osobných údajov za týmto účelom. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať na adrese rodinnaterapia@gmail.com

  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas s evidovaním a spracovaním vašich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/ 2018 z. z. Text ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV nájdete tu.

  Ďalšie dostupné semináre

  Jednodňové semináre pre odborníkov – ONLINE

  Terapia hrou a filiálna terapia – výcvikový program v rozsahu 112 hodín

  Vplyv raného detstva na vývin mozgu a správania ONLINE

  Menu