PaedDr. Dušana Priehradná

terapeutka, mediátorka, supervízorka

Zaoberám  sa rodinnou, skupinovou a individuálnou terapiou pre deti aj dospelých. Špecializujem sa na prácu s deťmi s poruchami správania, s psychosociálne a emocionálne narušenými deťmi, s poruchami attachmentu. Venujem sa prednáškovej činnosti pre odbornú aj laickú verejnosť. Pôsobím ako akreditovaná supervízorka pre odborníkov  v pomáhajúcich profesiách.   Som zapísaná v zozname mediátorov na Ministerstve spravodlivosti SR.Pôsobila som na Pedagogickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvovala som  psychoterapeutický výcvik v humanistickej psychoterapii, výcvik v psychotraumatológii a EMDR, ako aj niekoľko zahraničných a slovenských kurzov a výcvikov.

Pôsobenie: Martin

Kontakt: rodinnaterapia@gmail.com