Mgr. Zuzana Gallová

V roku 2007 som ukončila jednoodborové štúdium špeciálnej pedagogiky – poradenstvo na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala som ako špeciálny pedagóg v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trnave a tiež aj ako špeciálny pedagóg v Základnej škole Narnia v Banskej Bystrici.

Momentálne sa venujem rodinám, rodičom, deťom i dospelým s rôznymi ťažkosťami v rôznych životných situáciách. Vo svojej práci pracujem prostredníctvom Terapie hrou, Filiálnej terapie, Rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby. Využívam prvky Bazálnej stimulácie a poznatky zo seminárov a kurzov zameraných na prácu s detskou kresbou. V súčasnosti som frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku PCA (Prístup zameraný na človeka) v Brne.

Pôsobenie: Banská Bystrica

Webová stránka: www.bytsamsebou.sk

Kontakt: 0914 390 900,  terapiavztahov@gmail.com