Mgr. Stela Marcineková

psychologička

Ukončila som magisterské štúdium psychológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Od roku 2013 pracujem v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci na pozícií psychologičky. Absolvovaním výcvikového programu rodinnej terapie zameranej na vzťahovú väzbu som obohatila svoje poznatky a skúsenosti, ktoré aplikujem vo svojej praxi. Venujem sa deťom, adolescentom a ich rodičom, ktorí prichádzajú s osobnostnými, emocionálnymi problémami alebo problémami v správaní. Poskytujem diagnostiku, poradenstvo a konzultácie.

Kontakt: s.marcinekova1@gmail.com

Mesto pôsobenia: Lučenec, Rimavská Sobota