Mgr. Miroslava Slyšková

psychologička

V roku 2011 som ukončila štúdium jednoodborovej psychológie na Trnavskej univerzite v Trnave. V roku 2017 som ukončila výcvikový program Rodinná terapia a terapia vzťahovej väzby. Absolvovala som niekoľko kurzov, napr. Kurz autogénneho tréningu I. a II., PCA v hrovej a filiálnej terapii, Rodinná doska, Mindfulness, Práca s detskou kresbou, odbornú supervíziu v oblasti hrovej a rodinnej terapie. Aktuálne pôsobím ako poradenský psychológ v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiline. Predtým som pracovala v SCŠPP Rajec ako psychológ. Som šťastná mama dvoch úžasných synčekov. Fascinuje ma detské vnímanie sveta, vnútorné prežívanie a spôsob, akým deti reagujú na okolitý svet. Každé stretnutie s klientom je pre mňa neopakovateľnou chvíľou tu a teraz, jedinečným spôsobom bytia s tým druhým, kedy sa snažím s úctou, rešpektom a láskou dotknúť jeho duše a vytvoriť bezpečie, ktoré bude liečivé.

Pôsobenie: Žilina

Kontakt: 0901 724 785