Mgr. Miroslava Rýdza

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na univerzite v Trnave. Pracujem dlhodobo v poradenských zariadeniach v školstve – najskôr Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, t.č. v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva. Som absolventkou výcviku v Terapii hrou, Filiálnej terapii a výcviku Rodinnej terapie zameranej na vzťahovú väzbu. Zúčastnila som sa viacero vzdelávaní, kurzov a workshopov zameraných na psychodiagnostiku, poradenstvo a terapiu (Muzikoterapia, Arteterapia, Sandplay, Rodiná doska a iné).
Venujem sa práci s deťmi, mládežou a s rodičmi, pričom za dôležité považujem otvorenú komunikáciu a podporu vzťahu medzi rodičom a dieťaťom.

Pôsobisko: Nová Dubnica

Kontakt: 0910/744 225, mirkaskratkova@gmail.com