Mgr. Michala Mrázová

Vyštudovala som sociálnu prácu na Filozofickej fakulte PU v Prešove (2009). Praktické skúsenosti z oboru som nadobudla počas 2 a pol ročného pobytu v USA, vo Washingtone, DC. Tam som pôsobila ako dobrovoľníčka v komunitnom centre, kde som pracovala s matkami a deťmi z vylúčených komunít a ako mentorka a koordinátorka programov pre deti. Od roku 2009 som pracovala v Centre pre obnovu rodiny Dorka v Košiciach ako sociálna pracovníčka v Zariadení núdzového bývania pre matky s deťmi, neskôr ako jeho vedúca. Venovala som sa aj práci s mladými dospelými po odchode z detského domova. Pri práci s ľuďmi, ktorí zažili traumu v detstve, som si začala uvedomovať mnohé veci. Vďaka výcvikom v Terapii hrou, Filiálnej terapii, Rodinnej terapii a terapii zameranej na vzťahovú väzbu som porozumela súvislostiam medzi vzťahovou väzbou a vývinom osobnosti. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti z absolvovaných certifikovaných školení a výcvikov využívam pri práci s deťmi a rodičmi v poradenskom centre Mama, nie si sama v Košiciach.

Pôsobenie: Košice

Kontakt: 0903 982 454