Mgr. Martina Žižaková

psychologička

Jednoodborové štúdium psychológie som ukončila na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Svoje praktické psychologické skúsenosti som začala nadobúdať v CŠPP pri Spojenej škole, kde som sa venovala psychodiagnostickej a psychologicko-poradenskej činnosti. Momentálne pracujem v detskom zdravotníckom zariadení, kde sa venujem individuálnym a rodinným terapiám, ako aj skupinovým psychoterapiám a psychodiagnostike.  Aktuálne som zaradená do špecializácie v odbore klinickej psychológie. Absolvovala som viacero odborných vzdelávaní a kurzov, ukončila som výcvikový program Rodinnej terapie a terapie zameranej na vzťahovú väzbu, ktorý ma inšpiroval a obohatil o zručnosti, ktoré využívam pri aktuálnom psychoterapeutickom vedení  detí a ich rodín.

Kontakt: martina.zizakova@hotmail.com