Mgr. Martina Slúková

psychologička

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na UPJŠ v Košiciach. Po štúdiu som začala pracovať ako školský psychológ, kde som našla záľubu v práci s detskou klientelou. Doteraz som absolvovala množstvo vzdelávaní a kurzov, ktoré rozšírili moje vedomosti, ale hlavne zručnosti pri práci s klientom – či už s dieťaťom alebo dospelým. Medzi ne patrí napríklad výcvik vo filiálnej terapii a terapii hrou, rodinnej terapii, kurz práce s terapeutickými kartami, s rodinnou doskou, vzdelávania zamerané na kresbu, komunikáciu, diagnostiku, poradenstvo, výchovu a pod.. Momentálne pôsobím ako psychológ v CPP v Detve, kde tieto získané zručnosti využívam. V poradni vykonávam terapiu hrou, filiálnu terapiu a pracujem aj formou rodinnej terapii a terapii vzťahovej väzby.

Pôsobenie: CPP Detva

Kontakt:
0902 486 292
slukova@cppdt.sk