Mgr. Martina Kucková

psychologička

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na univerzite v Trnave. Po ukončení štúdia som nastúpila ako školská psychologička na strednú školu, kde stále pracujem. Od decembra 2012 som začala pracovať aj na Linke detskej istoty pri SV UNICEF, (teraz Linka detskej istoty n. o.) ako psychologička a junior case manažérka. V marci 2016 som ukončila výcvik Rodinnej terapie zameraný na vzťahovú väzbu a v máji 2018 som dokončila výcvik: Možnosti využitia hry v terapeutickej a poradenskej práci s dieťaťom. Absolvovala som viacero vzdelávaní, kurzov a workshopov zameraných na psychodiagnostiku a poradenstvo. Venujem sa práci s deťmi, mládežou a rodičmi.

Kontakt: mkpsychologicka@gmail.com