Mgr. Mária Vývleková

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Už počas štúdia som sa venovala poradenskej a podpornej činnosti  pôsobením v detskom domove a v tom čase ešte fungujúcom kojeneckom ústave. Následne po skončení štúdia som 10 rokov pôsobila v štátnej psychologickej poradni na Referáte poradensko – psychologických služieb na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne, neskôr v  Považskej Bystrici a Púchove. Vo svojej práci som sa venovala a venujem deťom i dospelým  v rôznych životných situáciách. Posledné roky sa moja pozornosť upriamovala najmä na pomoc a podporu rodiny a jej jednotlivých členov  v rozvode, na prácu s rodinou zažívajúcou násilie, na prácu s náhradnými rodinami, na manželské a partnerské poradenstvo.

V rámci vlastného vzdelávania a osobného rozvoja som absolvovala výcvikový program Rodinná terapia a terapia zameraná na vzťahovú väzbu. V súčasnosti som frekventantkou výcviku vo Filiálnej terapii a Terapii hrou.  Vo svojej práci využívam relaxačné a projektívne techniky, poznatky z kurzov a seminárov zameraných na prácu s dieťaťom, párom a rodinou.

Aktuálne pracujem v poradni Pošepky –  Centrum poradenstva pre deti a dospelých, rodinná terapia v Považskej Bystrici a zároveň pôsobím na základnej škole ako  školský psychológ.

Sídlo:

  • Pošepky – Centrum poradenstva pre deti a dospelých, rodinná terapia, Nová 134, 017 01 Považská Bystrica
  • ZŠ Školská 234, 017 01 Považská Bystrica

Pôsobenie: Považská Bystrica

Kontakt: 0944 425 689, poradnaposepky@gmail.com