Mgr. Lucia Zeleňáková Zdražilová

psychologička

12 rokov pôsobím v oblasti práce s rodinami v kríze, poskytujem predrozvodové a porozvodové poradenstvo rodičom a dieťaťu, pracujem s pármi pri riešení partnerskej krízy, ale aj s jednotlivcami pri rôznych osobnostných ťažkostiach. Pôsobím v procese prípravy žiadateľov na náhradnú rodinnú starostlivosť formou osvojenia, alebo pestúnskej starostlivosti, taktiež vediem skupinovú prípravu žiadateľov na výkon profesionálneho rodiča. Podieľam sa aj na preventívnych aktivitách v spolupráci so základnými školami. Absolvovala som rôzne výcviky v oblasti krízovej intervencie, rodovo podmieneného násilia, poradenskej práce s pármi, relaxačno-symbolickej terapii, v rodinnej terapii zameranej na vzťahovú väzbu.

Oblasť pôsobenia: Dolný Kubín

Kontakt: 0903 317 441, luckadk@gmail.com