Mgr. Ľubomíra Stankovičová

Vyštudovala som špeciálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave (2011). Po skončení štúdia som pracovala v CŠPP a od roku 2019 pracujem v CPPPaP v Námestove. Venujem sa najmä klientom s poruchami učenia, správania, ako aj klientom v náhradnej starostlivosti. Pri rozhovoroch s klientmi a ich rodičmi som často cítila, že potrebujú pomôcť nielen smerom k učeniu či správaniu, ale aj smerom ku komunikácii v rodine, budovať vzťahy, riešiť náročné situácie, s čím som si nie vždy vedela dostatočne poradiť. To ma doviedlo na cestu k rodinnej terapii a terapii zameranej na vzťahovú väzbu, čo mi umožnilo získať nový rozmer ako v pracovnom, tak aj osobnom živote.

Pôsobenie: Námestovo

Kontakt: 0948 954 756