Mgr. Ľubomíra Pivková

psychologička

Psychológiu som vyštudovala na Trnavskej univerzite v Trnave. Ako psychológ som pracovala v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva v Martine, kde som sa zaoberala psychodiagnostikou a terapiou detí. Následne som pracovala na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Martin ako psychológ v rámci odborného tímu pre náhradnú rodinnú starostlivosť. Tu som sa venovala individuálnej a rodinnej terapii a poradenstvu v náhradných rodinách. Pracovala som s deťmi a dospelými, poskytovala som im pomoc a podporu pri riešení krízových situácií a rodinných a výchovných problémov. Absolvovala som viacero kurzov a seminárov zameraných na psychodiagnostiku a poradenskú prácu, ukončila som výcvikový program v rodinnej terapii zameranej na vzťahovú väzbu a terapiu hrou.

Pôsobenie: Martin

Kontakt: 0948 188 944, lubomira.pivkova@gmail.com