Mgr. Eva Sobotová

Psychologička

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na filozofickej fakulte sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Hneď po škole som praxovala v Bojnickej nemocnici na psychiatrickom oddelení, čo bolo pre mňa veľkou skúsenosťou. Cítila som však, že aby som mala väčšiu šancu pomoci a mohla byť sprievodcom na ceste k zmene už od začiatku, tak som od roku 2013 nastúpila do Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Partizánskom, kde pôsobím dodnes. Počas rokov som absolvovala mnoho krátkodobých i dlhodobejších vzdelávaní v rámci psychodiagnostiky, poradenstva a prevencie. Primárne sa venujem terapii detí s emočnými ťažkosti, detí s ADHD a ťažkosťami v správaní, ale mojou srdcovkou je rodinná terapia a terapia vzťahovej väzby, nakoľko som presvedčená, že je potrebné pracovať s celým rodinným systémom.

„Rodina nie je definovaná našimi génmi, je budovaná a udržiavaná láskou“.

Pôsobenie: Partizánske

Kontakt: sobotova.eva@gmail.com