Bc. Šárka Francírková

ředitelka a zakladatelka ŠAFRÁN dětem, o.p.s.
Působí jako terapeutka a lektorka, mentorka v několika organizacích v Čechách a na Slovensku. Věnuje se individuálnímu poradenství, koučinku, terapeutickému doprovázení dětí i dospělých.  V praxi je též průvodcem klientů v oblasti změn se zaměřením na udržení celostního přístupu (tělo, řeč a mysl) a rovnováhu a vnitřní stabilitu v pracovním a osobním světě. Specializuje se na využití expresivní a projektových technik, práci s prostředím  a smyslovou integraci v poradenství.
Menu